panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 26

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Ps.149 Śpiewajcie Panu Jezusowi Chrystusowi pieśń nową na Chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych (na całym świecie)! Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego! Dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego! Niechaj w pląsach chwalą imię Pana Jezusa. Niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan Jezus upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem! Niech wierni radują się z Chwały. Wesoło śpiewają na swym posłaniu! Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga Wszechmogącego Pana Jezusa Chrystusa. A miecz obosieczny w ich ręku (Słowo Boże). Aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. I w ten sposób należy okazać radość przez pieśń nową Baranka. Tak właśnie przedstawia się sprawa Królestwa Bożego, które jest dziedzictwem wiecznym i ma być w nas. Właśnie nasza osobowość żyć będzie wiecznie, jeśli staniemy się doskonali w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli staniemy się doskonali w miłości do wszystkich ludzi, nawet do tych, którzy nas nienawidzą, jeśli staniemy się doskonali w posłuszeństwie, jeśli osiągniemy sprawiedliwość Bożą, osiągniemy pokój między sobą i napełnieni będziemy radością w Duchu Świętym, w ten sposób będziemy zdolni do zaśpiewania nowej pieśni wraz ze wszystkimi świętymi. Dowiedzieliśmy się co to jest Królestwo Boże. Teraz należy zastanowić się w jaki sposób i gdzie szukać Królestwa Bożego? Jedno jest pewne, że można je znaleźć, że jest do osiągnięcia dla każdego człowieka na ziemi. Nie można jednak nabyć go za pieniądze, wygrać czy nabyć w sposób przebiegły. Albowiem wielu jest gwałtowników, którzy chcą gwałtem wedrzeć się do Królestwa Bożego.
Łuk.16,16 Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.
Mat.11,12
A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Są  wyznania, które myślą, że będą mieli królestwo wieczne na ziemi w bogactwie i rozkoszach i gromadzą sobie skarby tu na ziemi na przyszłość bo kiedy ożyją będzie „jak znalazł”. A Pan Jezus wyraźnie mówił, że Królestwo wieczne nie jest z tego świata, że w materialnych rzeczach nie mamy pokładać nadziei, że Królestwo to nie pokarm i napój lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym to są walory dotyczące umysłu, ducha, myśli, a nie ciała. Jak bardzo pożałowania godni są wszyscy, którzy mają nadzieję na wieczne życie w ciele ziemskim na ziemi!
Mat.19,23-24
Pan Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
Mar.10,24
A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Pan Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich: Dzieci jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach (na ziemi) wejść do Królestwa Bożego!
1Tym.6,17-19
Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu Panu Jezusie Chrystusie, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota  (nie takiego jakie było na ziemi).
Mat.6,19-21
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.
Łuk.12,15-21
Powiedział Pan Jezus do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I powiedział do duszy swojej (ciała): Duszo masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Pan Bóg: Głupcze tej nocy zażądam życia twego: a to co przygotowałeś czyje będzie? Tak będzie z każdym który skarby gromadzi dla siebie (na ziemi), a nie jest w Bogu bogaty (w mądrość bogaty). Z tego wynika, że Królestwo Boże to nie jest raj na ziemi, tylko duchowa doskonałość, umysłowa doskonałość w rozumowaniu zgodnym z Myślą Świętą Pana Jezusa. Jak szukać Królestwa Bożego? Oczywiście w sobie samym. Trzeba szukać Królestwa Duchowego (Bożego inaczej) w sobie, szukać wszystkiego co jest dobre, wszystkiego co jest cenne, chodzi oczywiście nie o organy takie ja nerki czy wątrobę, tylko o myśli, mądrość, wrażliwość, dobroć, współczucie, miłość. Nie jest to kwestia zewnętrznego człowieka, ale jego wnętrza, to jest cenne dla Pana Jezusa, gdyż On nie patrzy na to co widzialne, ale patrzy na ducha. Dlatego wejrzyjmy w siebie samych, aby wykrzesać to co cenne, ale bez tego co pospolite.
Jer.15,19-20
Jeżeli zawrócisz (ze złej drogi myślenia) i Ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim Obliczem. A gdy dasz z siebie to co cenne, bez tego co pospolite, będziesz moimi ustami.
1Piotr3,3-4
Ozdobą waszą niech nie będzie to co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek (nie jest istotne w jakim ciele mężczyzny, czy kobiety) z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem Panem Jezusem Chrystusem. Ten tekst nie tyczy się w obecnych czasach wyłącznie kobiet, gdyż teraz mężczyźni zniewieścieli i przyozdabiają się klejnotami, trefią włosy, przywiązują wagę do ubioru. To też wszyscy muszą odnowić się w duchu umysłu, aby mogli pojąć ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość i głębokość Boża. I jak wielkie jest między poganami bogactwo Chwały tajemnicy, którą jest Pan Jezus Chrystus w nas nadzieja Chwały. Jego to zwiastujemy napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, która zawarta jest w Biblii, aby stawić go doskonałym w Panu Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego Ducha Świętego, która skutecznie we mnie działa. I w was skutecznie działać będzie jeśli umocnicie swoje powołanie i wybranie wiarą w Pana Jezusa, poznaniem Jego woli, poznanie umocnicie wytrwaniem aż do końca życia w ciele, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, a braterstwo miłością, która sprawi, że życie oddamy za braci.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego