panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 33

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

1Król.22,20-23 A Pan Jezus rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileadzkim?. Jeden mówił to ,a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem Jezusem i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan Jezus rzekł do niego: W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy Pan Jezus rzekł: Tak ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan Jezus Ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan Jezus zapowiedział tobie nieszczęście. Drodzy Bracia! Teraz już wiecie, dlaczego jest tyle różnych interpretacji Słowa Bożego. Dlatego też powstała taka mnogość wyznań chrześcijańskich i każde jest przekonane, że jest prawdziwsze od drugiego. Słowa „Baczcie by was kto nie zwiódł”, są cały czas aktualne. Miejcie uszy otwarte na to, co Duch mówi do zborów. Pan Jezus Chrystus zna środek człowieka i wie dokładnie, czy dana osoba nadaje się czy nie, przecież to Pan Jezus Chrystus bada nerki i serce i wie jaki jest zamysł człowieka. Jeżeli zapowiada, że sprowadzi nieszczęście na wszystkie wyznania chrześcijańskie, to tym bardziej na wyznanie Mojżeszowe i na cały swój naród wybrany i słowa dotrzyma. Sam zapowiada, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Pana Jezusa Chrystusa nie przeminą, aż spełnią całkowicie swoją groźbę.
Iz.45,5-7
Ja Jestem Pan Jezus Chrystus i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas (Ja daję ci władzę) chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od  (od krańca ziemi po kraniec), że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja Jestem Pan Jezus Chrystus i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie jak i nieszczęście. Ja Pan Jezus Chrystus czynię to wszystko. Powie ktoś: Jak to przecież tyle wysiłku włożyliśmy dla Ciebie o Boże, tyle pieniędzy daliśmy, tyle zabiegów różnych poczyniliśmy i to wszystko ma być na marne? Znacie te słowa? „Idźcie precz nie znam was” Dlaczego?
2Tes.2,10-11
Dlatego, żeście nie przyjęli miłości Prawdy, która mogła was zbawić. I dlatego zsyła Pan Bóg Jezus Chrystus na was ostry obłęd, tak iż wierzycie kłamstwu. Co to jest miłość Prawdy? Kto to powiedział? „Ja jestem Droga i Prawda i Żywot ”? A kto to powiedział? „Jeżeli nie uwierzycie, że to Ja Jestem pomrzecie w swoich grzechach” ?. Poszukajcie ten tekst w Biblii i zastanówcie się, kto to powiedział? O kim mówi ł?
Ef.4,20-21 Ale wy nie tak nauczyliście się Pana Jezusa Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż Prawda jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Teraz drodzy bracia rozumiecie, że swoim Świętym Duchem Pan Jezus Chrystus kieruje całym wszechświatem. To Myśl mówi do ciała:
Ps.110,1
Siądź po prawicy mojej. Aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje! Drodzy bracia w tym wypadku prawica w ogóle nie znaczy prawej strony. Przed chwilą cytowałem
Iz.45,5-7
, gdzie prorok zapisał, aby poznali od krańca ziemi po kraniec, że nie ma nikogo oprócz mnie. Zatem prawica w tym wypadku znaczy sprawiedliwość.
Iz.41,10 Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Na temat prawicy wypowiada się kamienowany uczeń Pański Szczepan:
Dz.7,55
On zaś będąc pełen Ducha Świętego utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał Chwałę Bożą i Pana Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Co do Chwały Bożej ł tak to zapisał:
2Kor.4,6
Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie Chwały Bożej, która jest na obliczu Pana Jezusa Chrystusa. Z ciemności niech Światłość zaświeci. To proroctwo w tej chwili spełniło się w uszach waszych. Co do prawicy to przypomnę, że Bóg jest Duchem i nawet gdyby faktycznie Pan Jezus Chrystus siedział po prawej stronie (jak to zasugerowano w Biblii Tysiąclecia) Boga, to oświadczam każdemu, że nikt nie byłby w stanie tego udowodnić, gdyż Bóg jako Duch jest niewidzialny. Gdyby brać dosłownie, to można powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus usiadł po prawej stronie swoich myśli. Prawda, że bez sensu! Ale ma sens, kiedy Pan Jezus Chrystus zasiadł na tronie w sprawiedliwości, a swego Ojca posłał, żeby się rozprawił ze wszystkimi nieprzyjaciółmi na ziemi. Dlatego siedzi Sam w majestacie swojej Chwały. Tak też jest zapisane „Siedź w prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje”. W jaki sposób położy nieprzyjaciół pod stopy swoje?
Iz.19,2 I podjudzę Egipt przeciw Egiptowi, tak że będzie walczyć brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem, królestwo z królestwem. Próbką tego, co postanowił Pan Jezus Chrystus jest Liban, Jugosławia, Ruanda, Somalia, Czeczenia itd. Ludzie, którzy przez szereg lat żyli w zgodzie, żenili się między sobą, gościli się, zapraszali się nawzajem, aż tu niewiadomo dlaczego, niewiadomo po co, bez przyczyny, wstąpił w tych ludzi zły duch, tak że nie kontrolują swego postępowania. Wielu czyni to wbrew własnej woli. Są ubezwłasnowolnieni!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego