panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 22

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Rzym.9,5 „Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki Amen” zmienili sens „Bóg, który jest ponad wszystkim niech będzie błogosławiony”. Jawna manipulacja!
5Moj.32,4
„On jest Skałą” ujęli „On jest”. Ujęliście bo potwierdza ten werset, że Pan Bóg, który jest Skałą wyprowadził Lud z Egiptu i wyprowadził ludzkość z grzechu bo jest Skałą Zbawienia.
Dz.5,31
„Wódz i Zbawiciel”
„naczelny pełnomocnik”. Zmieniliście mimo, że S.T. mówi, że Pan Bóg jest jedynym Zbawicielem i N.T. mówi, że jeden Zbawiciel. To właśnie chcieliście ukryć! Obłudnicy!
Dz.3,13;26
„Syn”
„sługa”. Syn dziedziczy wszystko po ojcu. Sługa nie ma prawa do dziedzictwa! Ohydna manipulacja! Faryzeusze! Mógłbym jeszcze podawać przykłady oszustwa organizacji ś j, ale na tym zakończę. Teraz każdy kto chce niech sam dochodzi szukając różnic w przekładach porównując z przekładem świadków jehowy, aby samemu się przekonać, że jest to najbardziej zakamuflowana organizacja opierająca swoją mądrość na mądrości tego świata, inaczej mówiąc na nauce uczonych tego świata. Wyraz może mieć wiele odpowiedników, ale trzeba go właściwie użyć w kontekście całego zdania, wybrać odpowiednik używając logiki i właściwie zrozumieć co autor chciał powiedzieć. Autorem Biblii jest Święty Umysł i na nim trzeba polegać jeśli chce się tłumaczyć Jego Myśli bo muszą być zgodne z Jego wolą i o tym nie powinien zapominać człowiek. Zwracam się do tych, którzy uświadomili sobie jaki jest prawdziwy cel tej „bardzo dobrze” zorganizowanej organizacji, na czele której stoi ciało kierownicze, inaczej klasa niewolników jehowy .W skład ciała nadzorującego wchodzą sami ,z pozoru -„wykwalifikowani mężczyźni” a tak naprawdę wchodzą w skład ciała wszetecznicy. Dopuścili się sfałszowania Pisma Świętego, manipulacji jak również fałszywego prorokowania o końcu świata. Została wyznaczona data, członkowie przygotowani oczekiwali spełnienia się tego proroctwa, które nie spełniło się. Z prostej przyczyny- prorok jehowy jest prorokiem fałszywym, którego proroctwo się nie spełnia. My umiłowani pragniemy wszyscy w Duchu Świętym stanowić jedno ciało Chrystusowe, bez podziałów , gdyż wszyscy jesteśmy braćmi a Głową jest Sam Pan Jezus Chrystus. Weźcie sobie do serca obietnicę, daną temu  z was przyjmie Pana Jezusa i Jego Imię .
Obj.2,12-17
Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej (to tajemnice, a są nimi wszystkie skarby mądrości i poznania ukryte w Chrystusie Panu Jezusie) i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Nadeszła pora na zbór w Efezie
Obj.2,1-7,
który jest matką wszetecznic i obrzydliwości. Jej siedzibą jest wielki babilon, państwo w państwie, którego głową jest człowiek. Kościół najbardziej przyczyni się do wytracenia ludu Bożego z ziemi, ponieważ synowie Pana Jezusa Chrystusa głosić będą Jego wieczną ewangelię. Stanie się tak, dlatego, że matka wszetecznic (kościołów, religii, wyznań chrześcijańskich) wielki babilon, siedzi na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów, które ma wszelką władzę na ziemi.
Obj.17,3-6
Widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: wielki babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników, którzy należą do Pana Jezusa. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Właśnie do wielkiego babilonu przybywają wszyscy królowie ziemi, wszyscy możni, wszyscy utalentowani, wszyscy wielcy i mali, wszyscy pielgrzymują, lgną do babilonu, aby uprawiać nierząd i upijać się winem szaleńczej rozpusty.
Obj.17,1-2;18
Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu  z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Zwracam waszą uwagę bracia, że miasto wielkie
babilon ,osądzone będzie dopiero, gdy dopełni swej miary, a więc dopiero po głoszeniu ewangelii o Panu Jezusie przez dwóch świadków, którzy wyjdą w jednym czasie, a gdy złożą swoje świadectwo, zwierzę, na którym siedzi matka wszetecznic wielki babilon, stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Wtedy na oczach całej ludzkości upadnie wielki kościół, a miasto, w którym przebywa jego głowa doszczętnie zostanie spalone. I dziwić się będą nad nim wszyscy mieszkańcy ziemi, że zasiadał tak wysoko na wysokiej górze ponad wszystkie wyznania, kościoły, organizacje, zasiadał na tronie mniemając, że jest większy i mocniejszy od Pana Jezusa Chrystusa, a tak nisko i z wielkim hukiem upadł i roztrzaskał się. Gdyż wynosił się ponad wszelką władzę i zwierzchność i Głowę świątyni ,nie ręką ludzką zbudowaną lecz żywą, wynosił się ponad Pana Jezusa Zbawiciela ludzkości, który jest Królem.
Obj.14,6-8
I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga Wszechmogącego i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon Temu Wszechwładnemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Królowi Sprawiedliwości, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.
Obj.18,16-20
Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły; w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski przystanęli z dala. I widząc dym pożaru jego krzyczeli mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając krzyczeli: Biada, biada miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Pan Jezus Bóg Wszechmogący Król Sprawiedliwości dokonał dla was sądu nad nim.
Obj.18,21-24
I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto babilon, i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie (przed tronem twoim) mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna (który by mielił mąkę na chleb bezeceństwa). I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy (nawet tej, którą wystawiasz w okno na znak gotowości do rozpusty), i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy (którzy zechcieliby, aby ktoś kto żyje z nierządu łączył ich węzłem małżeńskim); gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twoimi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi z powodu wiary w Pana Jezusa. W jaki sposób spustoszy Pan Jezus babilon?

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego