panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 6

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Iz.28,15 Ponieważ mówiliście: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu (klęska- zagłada złej ludzkości), nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy sie pod fałszem. Nikt się nie ukryje ani na ziemi ani w kosmosie przed Panem Jezusem.
Jak.1,5-8
A jeśli komu z was brak mądrości niech prosi Pana Jezusa, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania; kto bowiem wątpi podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana Jezusa otrzyma. Człowiek o rozdwojonym duchu chwiejny w całym swoim postępowaniu. Kontakt z wyższą istotą astralną nie umożliwi człowiekowi poznania mądrości Bożej bo nie jest to mądrość, która pochodzi od Pana Boga.
Jak.3,15
Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna.
Jak.4,7-8
Przeto poddajcie się Panu Jezusowi, przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was. Zbliżcie się do Pana Jezusa a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej osobowości. Wymiar astralny, w którym znajdują się wszystkie nasze myśli, marzenia, tam stają się rzeczywistością obrazu. Według książek ezoterycznych Bóg jako istota doskonała nie wnika w nasze życie i po śmierci nie będzie nas sądził.
Kaz.12,13-14
Wysłuchaj końcowej nauki całości: bój się Pana Jezusa i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Pan Jezus bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każda rzeczą tajną- czy dobrą czy złą.
Rzym.2,16
Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie czujni i trzeźwi w myśleniu! A Channeling Spirits to przekaz informacji od istot niematerialnych takich jak duchy, bóstwa, demony, cudzoziemców, przez wejście w trans lub inny rodzaj zaburzeń świadomości. Między innymi z manicheizmu właśnie, częściowo zaczerpnął kolejny nurt religijny czyli Kabała. Powstała w 3-4 w. naszej ery ale jej początki sięgają czasów przed narodzeniem Chrystusa. Jest to nauka mistyczno-filozoficzna pochodzenia izraelickiego która silnie rozwinęła się po zburzeniu Świątyni w Jerozolimie . Opiera się na widzeniach prorockich, astrologii, magii, wiary w magiczne właściwości liczb, dociekanie jak wyglądał akt stworzenia świata, wróżeniu z kart tarota co jest jedną z form wywoływania duchów. Kabała dowodzi, że świat został stworzony po to, aby sprawić radość stworzonym stworzeniom. Radość ta jednak będzie osiągnięta dopiero za którymś wcieleniem, poprzez które człowiek dowiaduję się kim jest, jakie prawa rządzą światem, w jaki sposób upodobnić się do Stwórcy aby dostąpić z nim połączenia w jedną całość Według kabalistów Stwórca nie uczestniczył w akcie stwarzania, był tylko przyczyną a stwarzały inne istoty. Kabała jest więc nauką praktyczną a nie tylko teoretyczną. Dowodzi że Tora ma ukryte głęboko znaczenie i zawiera wskazówki do tego jak dostąpić pojednania z Bogiem. Do tej pory udało się to tylko człowiekowi o imieniu Awraam dzięki czemu mógł wpływać na swój los na ziemi. Tora zawiera też ponoć imię Boże  instrukcją na to jak odbudować ten świat i przewidzieć przyszłe czyny Stwórcy. To główne założenia, oczywiście błędne, czego dowodzi Biblia. Reinkarnacja nie istnieje, człowiek nie mógłby żyć wiele razy, nieprawdą byłyby słowa zawarte w 14 rozdziale Joba podawane już w przypadku np. scjentologi. Wersety na poparcie tego że to SAM BÓG stworzył świat a nie jakieś istoty były już podawane odnośnie innych wierzeń, ale podam jeszcze jeden,
Ps.102,26-27
Tyś z dawna założył ziemię. A niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jako szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Wymyślanie bajek o stwarzaniu świata jest niepotrzebne i nie prowadzi do niczego dobrego. I od razu jest tu obalenie teorii o tym, że w Torze są instrukcje do odnowy tego świata, jakim cudem jeśli ma on ulec zniszczeniu? Przecież będzie nowe niebo i nowa ziemia wcale nie stworzona przez człowieka.
Obj.21,1
I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. A czy człowiek może wpływać na swój los i zmienić swoje przeznaczenie?
Jer.10,23
Wiem Panie Jezu, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt gdy idzie sam nie kieruje swoim krokiem.
Obj.13,10
Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Dlaczego człowiek ma przewidywać czyny Stwórcy jeśli sam Pan mówi o nich:
Jan15,15
Już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni pan jego lecz nazwałem was przyjaciółmi bo wszystko co słyszałem od Ojca mojego oznajmiłem wam. Gdyby Tora zawierała ukryte imię Boże to jak moglibyśmy być zbawieni przez objawione imię Pan Jezus? Nie znalibyśmy tego imienia a na pewno nie prości ludzie, którzy nie mają tyle czasu na studiowanie Tory i jej ukrytych tajemnic. Tora zrozumiała w pełni może być jedynie przez rodowitych żydów a zbawiona ma być cała ludzkość nie tylko Izrael- lud rodowity ale także lud nabyty z pogan. Wiara w magiczne właściwości liczb, magię, spirytyzm, jest grzechem i zostało to opisane przy np. czarownicach czy demonologii. Wiara w astrologię? Ułuda i tyle, oto dowód:
Iz.47,13-14
Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. Patrzcie są oni jak ściernie , które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni
to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko by dokoła niego siedzieć. Podsumowując: manicheizm, z niego po części kabała a z kabały po części ruch New age. Jest on pomieszaniem wszystkiego co istnieje i co ludzie zdołali wymyśleć. Dosłownie jego nazwa oznacza nową erę i obecnie odnosi się do ery wodnika, która wypiera erę ryb czyli chrześcijaństwa. New age, zawiera w sobie wiarę w karty tarota, w jedność wszystkich istot jakie istnieją we wszechświecie, numerologię, sennik, hipnozę, jogę, magiczne właściwości kryształów, wróżenie z ręki, szukanie wiedzy o Boskich tajemnicach, wiarę w kontakt z bożkami, duchami czy istotami pozaziemskimi czyli channeling, (wprowadzanie się lub automatycznie znalezienie się w transie, w celu uzyskania wizji dotyczących losów świata i jego końca w 2012 r). New age uczy o boskości każdego osobnika, każdej duszy a więc nie ma Boga jako jedynego, każdy jest bogiem i czci siebie. Na bazie New age powstało wiele sekt, o różnych charakterach, dużo ruchów i nurtów służących np. zdobywaniu władzy przez jedną osobę, pieniędzy, pozycji itp. które zaspokajają ludzkie pożądliwości. Wszystkie poglądy w New age to pomieszanie tego co zostało już opisane np.: czarownic wróżenie, wiara w magiczne właściwości kamieni, kryształów; szamanizm- wprowadzenie się w trans; wiara w wielu bogów jak w rodzimym kościele polskim; z kabały karty tarota.; ze scjentologi kosmici i hipnoza. Wszystko to jest obrzydliwością dla Pana Jezusa i jest zakazane. Podobnie hinduizm zalewa ziemię a  religią głoszącą, że przeznaczenie człowieka i jego los związane są ze wszechświatem. Każdy człowiek odradza się na ziemi w kolejnych wcieleniach poprzez wędrówkę dusz. Jest to tzw. reinkarnacja. Z tym pojęciem wiąże się charakterystyczny dla hinduizmu system kastowy. Właśnie reinkarnacja jest jedyną formą awansu społecznego, który zależy od wypełnienia zadań w swoim życiu doczesnym. Z tego powodu śmierć w hinduizmie przyjmuje się spokojnie a nawet z radością. Cykl powtórnych narodzin nie jest nieskończony. Jego przerwanie stanowi główny cel wyznawców hinduizmu tzw. moksze. Ten stan osiągnąć mogą jedynie bramini płci męskiej jako najdoskonalsza forma cyklu reinkarnacji. Uczynić to można poprzez trzy sposoby: drogę uczynków (karmę); drogę poznania (dżnianę); drogę oddania (bhaktię).W panteonie hinduistycznym najwyższą pozycję zajmuje wielka trójca bogów: brahma, siwa, wisznu. Główne księgi hinduizmu to: Makabharata, Ramajana, oraz purany (anonimowe opowieści rozbudowujące wątki z eposów). Kierunki w hinduizmie: wisznuizm (znamię: trzy pionowe kreski : zewnętrzne białe , środkowa czarna lub czerwona), siwazn (znamię: trzy poziome białe kreski). Tzw. święte księgi hinduizmu obejmują dwie wielkie kategorie tekstów: słyszane śruti i pamiętne smryti. Pierwsze z nich, według wierzeń hinduistów były usłyszane przez ryszich świętych mędrców a sformułowanie przez najwyższe bóstwo. Nazywane też wieczną prawdą, spełniające rolę wiedzy objawionej. Drugie są tekstami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Do śruti należą przede wszystkim wedy, powstałe między 1500 a 800 r. p.n.e. Choć uznane za najświętszą podstawę hinduizmu, praktycznie są mało zrozumiałe dla przeciętnych ludzi i przeznaczone raczej dla erudytów braminów, którzy je badali i komentowali. Według tradycji, Wedy zawdzięcza się ryszim, którzy przybyli na ziemię w wyjątkowych okolicznościach i po śmierci zmieniali się w gwiazdy . Ryszi teksty wedy mogli usłyszeć od brahmy stwórcy świata i objawić je ludziom bez żadnych zmian. Istnieje wiele odmian hinduizmu, trudno zatem mówić o jednolitej doktrynie. Można natomiast szukać elementów dominujących i wspólnych dla jednej wielkiej religii. Obok uznanego autorytetu Wed należą do nich między innymi: system stanów społecznych, doktryna o czterech stadiach życia, nauka o reinkarnacji i trzech sposobach wyzwolenia, zmienny i niezwykle bogaty panteon bogów oraz kult domowy. Dla hinduistów duże znaczenie ma dharma. Jest to wieczny porządek lub wieczne prawo ogarniające całą sferę moralności oraz obrządków religijnych, których wypełnienie prowadzi do zbawienia. Dharma, będąc cnotą albo też zacnością, wyznacza hinduiście drogę życia i myślenia. Łączy się z warnaaśrama dharma, czyli dharmą stanów społecznych (warna) oraz stadia życia (aśrama) czyli ze szczegółowymi regułami życia obowiązującymi w danym stanie społecznym i wieku. W ten sposób określenie hinduizmu poprzez termin dharma ukazuje, że jest on religią narodową a więc taką, na którą nie można się nawrócić ponieważ przynależność do niej warunkuje miejsce i czas urodzenia. Hinduizm ma niezwykle bogaty panteon bogów, właściwie można mówić o zmieniających się panteonach w poszczególnych okresach jego historii. Ci liczni bogowie mają dziś większe znaczenie dla wyznawców z prowincji, wykształceni hindusi są w zasadzie monoteistami, wierzą w jednego najwyższego boga, brahmana absolut, który przejawia się za pośrednictwem wielu bogów osobowych stojących niżej w hierarchii. Kult bogów w hinduizmie jest sprawowany zarówno przez braminów, jak i zwykłych wyznawców, z reguły samotnie lub w gronie rodzinnym, wyjątkiem są współcześnie reformowane odłamy. Zarówno w domach, jak i świątyniach, znajdują się kapliczki albo ołtarze z wizerunkami lub symbolami boga, często też znajdują się obrazy z mitologii hinduizmu. Ze wzglądu na to, że hinduizm jest zbiorem różnych religii a ponadto wielu norm zachowania w społeczeństwie, można go nazwać nie tylko religią ile raczej sposobem życia duchowego hindusa. Kult ma charakter indywidualistyczny. Polega na oddawaniu czci przez składanie ofiar w świątyniach głównie z kwiatów, owoców, orzechów kokosowych, beteli. Wyciągnięcie rąk, śpiewanie hymnów, mycie bóstwa, ubieranie go, malowanie, noszenie w procesjach, palenie przed nim kadzideł i lamp. Ofiary krwawe zdarzają się jedynie w kulcie Kali. Składane są z bawołów, kóz, owiec, kogutów. W domach znajdują się małe kapliczki lub ołtarzyki bóstw, gdzie dokonuje się codziennej ofiary. Ważnym obrzędem kultowym są święte kąpiele (zwłaszcza w Gangesie), przypisuje się im moc usuwania wszelkich skaz oraz przewinień, moc uwalniania od chorób i dolegliwości.łoki powszechnie pali się na stosie, dawniej wraz z ciałem męża palono wdowę, praktyka ta została zakazana. Ascetów grzebie się nadając ciału pozycję kuczną. i kult bóstw jest niezgodna z wolą Bożą. A oto dowody:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego