panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 2

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Iz.3,13-14 Pan Jezus stanął do rozprawy, stoi już, aby sądzić ludy. Pan Jezus przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom: To wy zniszczyliście winnicę, mienie zagrabione ubogiemu, jest w waszych domach! Sąd rozpoczyna Pan Jezus od swojego ludu, który jest nazwany po imieniu i jest własnością Pana Jezusa.
Jer.25,29 Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście.
Jer.25,15-18 Tak bowiem rzekł do mnie Pan Jezus Bóg Izraela: Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam. Aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana Jezusa i napoiłem wszystkie narody(słowem prawdziwym), do których mnie posłał Pan Jezus. Jeruzalem i miasta Judy i jego królów,  jego książąt, aby uczynić je pustkowiem, spustoszeniem, pośmiewiskiem i przekleństwem, jak to jest dziś. To Pan Jezus wydał rozkaz swoim aniołom:
Ez.9,6-10 Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem, a gdy tak zabijali i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem: Ach! Wszechmocny Panie! Czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A On rzekł do mnie: Wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę, kraj jest pełen krwi, a miasta pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan Jezus opuścił ziemię, że tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się; postępki ich włożę na ich głowę. Zapytasz Jakubie: za co to całe nieszczęście spada na twój naród?
Ez.5,7-15 Ponieważ sprzeciwialiście się bardziej niż narody dokoła was, nie postępowaliście według moich przykazań i nie wykonywaliście moich praw, nie wykonywaliście nawet praw narodów sąsiednich (prawa do życia, godności, wolności ludzi będących waszymi sąsiadującymi z wami „braćmi”). Dlatego tak mówi: Wszechmocny Pan: Oto również Ja wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród ciebie. I z powodu wszystkich twoich obrzydliwości dokonam na tobie czegoś czego jeszcze nie uczyniłem i czego już nigdy nie uczynię. Dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców i wykonam na tobie wyroki, i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po tobie zostanie. Dlatego jako żyję
mówi Wszechmocny Pan ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również Ja odrzucę cię, moje oko nawet nie drgnie i także Ja nie będę miał litości. Jedna trzecia z ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród ciebie z głodu, a jedna trzecia padnie od miecza wokoło ciebie, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę. Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się; wtedy poznają, że Ja Król Sprawiedliwości przemawiałem w żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem. I zrobię z ciebie ruinę i przedmiot hańby wśród sąsiednich narodów na oczach każdego przechodnia. I staniesz się przedmiotem hańby i szyderstwa, przestrogą i postrachem dla sąsiednich narodów, gdy dokonam nad tobą sądów w gniewie i zapalczywości i w srogich karach Ja Król Sprawiedliwości Pan Jezus powiedziałem. Czy nie wiecie, o tym, że Izrael napełniony jest wszelkim wszeteczeństwem?
Ez.8,12-13 Synu człowieczy! Czy widziałeś co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan Jezus nas nie widzi, Pan Jezus opuścił kraj. I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. Z powodu wiarołomstwa i wszeteczeństwa podda was Pan Jezus pod rękę waszych sąsiadów, pod rękę tego, kogo obawiałeś się Jakubie przez całe swoje życie. Ezaw wyciągnie swoją rękę przeciwko tobie Jakubie, gdyż usta Pana Jezusa to wypowiedziały.
Treny1,17 Pan Jezus wezwał przeciwko Jakubowi jego wrogich sąsiadów, Jeruzalem stało się wśród nich nieczyste.
Ez.23,28-29 Oto Ja wydam cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych, od których odwróciły się twoje myśli. I postąpią z tobą z nienawiścią, zabiorą cały twój dorobek i pozostawią cię nagą i gołą, tak, że będzie odsłonięty wszeteczny twój srom, twoja niegodziwość i twoje wszeteczeństwo.
Jer.5,7 Dlaczego miałbym ci przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami. Dałem im żywności do syta, a oni cudzołożą, bywają gośćmi w domu wszetecznicy (to chrześcijaństwo)
Jer.5, 30-31 Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju (w Izraelu np. 3 największe religie). Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy.
Mich.3,5-7 Tak mówi Pan Jezus o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby, słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga.
Mat.9,15 I rzekł im Pan Jezus: Czyż ą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest Oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy Oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą.
Jan9,5 Póki Jestem na świecie, Jestem Światłością świata. Jeśli nie słuchali Izraelici Pana Jezusa, apostołów, to czy teraz będą słuchać prostego człowieka przychodzącego w imieniu Pana Jezusa? Dobrze zna Pan Jezus wasze myśli! O czym mówił:
Mat.23,29-36 Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego