panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 39

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jan13,20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał.
Jer.15,19-20
Dlatego tak mówi Pan Jezus: Jeżeli zawrócisz i Ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to, co cenne bez tego, co pospolite będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja Pan Jezus jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować. Wiesz już co robić- mów do tego zboru, bądź głosem Pana Jezusa, który wyprowadza z kościołów swoje owce. Mów do swoich przyjaciół, aby też oni zmądrzeli jak jest napisane: daj mądremu a będzie jeszcze mądrzejszy. Dlatego od wschodu aż na zachód pojawi się jak błyskawica i jaśnieć będzie Słowo wypowiadane przez ludzi służących Panu Jezusowi, głosząc Pana Jezusa Chrystusa jako Pana Boga Wszechmogącego Ojca Świętego. W nich będzie Jego Święty Duch. Kto ma uszy niechaj słucha co duch mówi do zboru czekającego na osobiste przyjście Zbawiciela Pana Jezusa. Teraz o tym „co pozostało”. Do zboru w Sardes skierowane są te słowa, do tych wszystkich, którzy są również zamknięci w cysternach bez wody przez trwanie w teoriach, stwierdzeniach, naukach, powiązani w różnego rodzaju obrzędach, praktykach czy rytuałach. Bądź czujny i utwierdź „co jeszcze pozostało” a co bliskie jest śmierci. Również z tego zboru mają wyjść wszyscy, którzy przeznaczeni są do życia wiecznego, których imiona wpisane są do księgi żywota Baranka. Zastanawiasz się teraz: Co jeszcze pozostało? Słowa skierowane teraz są do wszystkich, którzy tkwią w religiach, wyznaniach, naukach, myślach, a które pozostały nie opisane w tej książce. Bez względu na pochodzenie, nazwę, przepych, ilość członków (bo istnieją też sposoby myślenia, które wyznaje tylko jeden człowiek, a które również zwodzą).
Łuk.11,23
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Jest jeden Pan Bóg Ojciec, który jest Królem więc jest tylko jedno Królestwo i jedna wiara! Jedna tylko Droga wiedzie do Królestwa Bożego, które ma być oczywiście w człowieku, ma być częścią jego osobowości inaczej ducha. A wielu się do niego gwałtem wdziera! Człowiek ma posiadać w sobie część Boga Ojca inaczej mówiąc Ducha Świętego Pana Jezusa. Dlatego napisano:
1Jana5,19-21
My wiemy, że z Boga jesteśmy a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Panu Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Jeśli cały świat tkwi w złem to logiczne, że jest tylko jedna wiara, prawdziwa! Pan Jezus przyszedł i dał nam rozum abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy! My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy! Jesteśmy przez wiarę w Pana Jezusa w Duchu Jego Świętym, w Duchu Synostwa i wołamy: Abba Ojcze Święty Panie Jezu. On jest Tym prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym! Jak napisano: Kto nie ma Ducha Chrystusowego ten nie jest Jego. Jak też: Kto nie ma Syna czyli Ducha Synostwa ten nie ma i Ojca. Bo Ojcem jest Pan Jezus a synem każdy kto ma Jego Ducha w sobie.
1Jana2,20-29
A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko (bo przyszedł i dal nam rozum). Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie Prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z Prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Pan Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość, że Pan Jezus jest Ojcem nie ma i Ojca. Kto wyznaje Pana Jezusa ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu (w Duchu Synostwa Pana Jezusa). A obietnica, którą Sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie Jego (Słowem Chrystusowym) poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz dzieci trwajcie w Nim abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Pan Jezus zwraca się jak do synów! Wniosek taki, że wszyscy synowie mają wywodzić się z tego samego Ducha! Ducha Synostwa, który był na ziemi w ciele człowieka jest to Ojciec Duch Święty Pana Jezusa Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąć bo Go nie widzi i nie zna! My Go znamy jak napisano bo przebywa wśród nas na ziemi i w nas będzie Duch Chrystusowy. Kto nie ma Ducha Chrystusowego ten nie jest Jego synem. Wnioskując dalej: nie mamy przyjmować innej nauki, innych myśli, innych poglądów rzekomo słusznych wywodów od tego co zostało już głoszone- Królestwo Boże i Pan Jezus jako Chrystus Pan jako Ojciec jako Król Izraela. Z tego Ducha wyszli wszyscy, wszystkie religie, wyznania, nauki, poglądy, twierdzenia z Ducha Chrystusowego ale nie wszyscy w tym Duchu Chrystusowym pozostali! Głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi! Dlatego poważnie potraktujmy ostrzeżenie: Dzieci wystrzegajcie się fałszywych bogów inaczej myśli, twierdzeń, nauk rzekomo słusznych wywodów, jak również ludzi uważających się i podających za boga czy chrystusa!
1Jana2,18-19
Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas (nie wszyscy są z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa).
2Jana1,9-11
Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia uczestniczy w jego złych uczynkach. Duchowo należy podejść do tej sprawy,  chodzi o dom jako mieszkanie ani o życzenie dobrego dnia ale o naukę i o błogosławieństwo. Królestwo Boże jest przeciwko wszystkim innym królestwom czyli sposobom myślenia, naukom, religiom, wyznaniom. Nie mamy stawać się uczestnikami wszetecznicy. Mamy łączyć się z Panem Jezusem czyli Myślami Świętymi, tworząc z sobą Jedno Ciało Chrystusowe Dom Duchowy inaczej Świątynię Żywą. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ale je raczej karćcie bo to nawet wstyd mówić co się potajemnie wśród nich dzieje. Tak! Dzieje się dzieje! Są religie, wyznania, których uczynki widać gołym okiem, są też i takie, o których teraz wspominam a ich uczynki są w ukryciu- takie pozostać nie mogą.Wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Nieczystego się nie dotykajcie a Ja przyjmę was i będę wam Bogiem a wy będziecie mi synami i córkami mówi Pan Jezus Chrystus do wszystkich tych, którzy jeszcze pozostali w jakiejkolwiek niewoli myślenia czy praktykach religijnych, tradycjach, obrzędach, kultach. Tego się nie dotykajcie! Pan Bóg jest Duchem a ci którzy mu cześć oddają winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Nie przez cielesne usposobienie bo pokarm nie zbliża do Pana Boga ani żaden rytuał ale sprawiedliwość, miłość i pobożność zbliża do Pana Jezusa. Z jednego Ducha są wszyscy, którzy tak czynią jak On Sam czynił. Nic nie może syn wykonać tylko to co widział u Ojca.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego