panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 1

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Kaz.11,9 Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak jak każe ci serce i używaj czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Pan Bóg na sąd.
2Kor.5,10
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Gdyby majątek, pieniądze i bogactwa, były dobre dla człowieka  byłoby przed nimi ostrzeżeń w Biblii.
1Tym.6,17-19
Bogaczom tego świata nakazuj ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie lecz w Panu Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość aby dostąpić żywota prawdziwego. A więc nie tylko to co jest tu i teraz ma znaczenie jak głosił Osho. Życie nie jest Bogiem, to Bóg jest życiem i daje życie albo je zabiera, obdarowuje także bezcennym życiem wiecznym.
Job34,14-15
Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu.
Ps.90,3
Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: wracajcie synowie ludzcy! Wygodne życie nauczyciela na pewno pociąga ale nie jest zgodne z przykazaniami.
1Tes.2,9
Wszak pamiętacie bracia trud nasz i mozół, pracując nocą i dniem aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam ewangelię Bożą.
2Tes.3,7-8
Sami bowiem wiecie jak nas należy naśladować ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy żeby dla nikogo z was nie być ciężarem .Wykłady Osho często przeczyły same sobie.
Mat.5,37
Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak- tak, nie- nie, bo co ponadto jest to jest od złego. Osho jest przykładem religii jednoosobowej stanowi pierwowzór swoich wyimaginowanych przemyśleń, wierzeń, teorii.
IJana4,1
Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie lecz badajcie duchy (myśli) czy z Boga są, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na  świat. Szatan zbiera śmietankę świata, ludzi młodych, uzdolnionych, dobrze wykształconych, którym imponuje takie swobodne podejście do życia. Wszystko wolno, nie ma tabu, rodzi się w młodym umyśle poczucie bezkarności. Osho był przeciwnikiem jakiegokolwiek systemu wiary. Cenił natomiast i zalecał osobistą religijność, a nie bycie wyznawcą religii-wyraźnie te rzeczy rozgraniczał. Podkreślał wartość autentycznego, osobistego doświadczenia religijnego. Ku temu doświadczeniu prowadzą: bycie świadomym, miłość, medytacja, świętowanie, twórcze działanie oraz radość i śmiech. Mówił, że oświecenie jest naturalnym stanem człowieka, ale uwaga ludzi jest zbyt rozproszona by to zauważyć- rozproszona zwłaszcza przez nieustanne myślenie i ciągłą aktywność umysłu. Powiedział, że nie ma szczególnej różnicy pomiędzy nim, a innymi ludźmi bo podobnie jak ci, którzy nie są teraz oświeceni i on kiedyś nie był oświecony i tak samo jak on jest oświecony dzisiaj, tak inni będą oświeceni kiedyś. Wyrażał się bardzo sprawnie zarówno w hindi jak i w języku angielskim. Mówił o twórcach najróżniejszych tradycji duchowych: buddzie, krysznie, guru nanaku, Panu Jezusie bez okazania należnego szacunku, sokratesie, mistrzach zen, gurdżijewie, jak i o sufiźmie, chasydyźmie, tantrze i wielu innych. Głosił, że żaden system myślenia nie jest w stanie go zdefiniować, gdyż uważał, że żadna filozofia nie jest w stanie w pełni wyrazić prawdy. Sam będąc doświadczonym oratorem twierdził, że słowa nie są w stanie przekazać jego przesłania. Z drugiej strony głównym powodem, dla którego jednak mówi jest danie możliwości zakosztowania medytacji słuchaczom. Zaprzeczał sam sobie. Ale sprzeczności dla niego nie istnieją- tylko wzajemnie uzupełniające się punkty widzenia. Zasadniczo był też przeciwny pojęciu „filozofia" i wyrażał nadzieję, że owe sprzeczności znajdujące się w jego wypowiedziach na zawsze uniemożliwią potomnym zmontowanie na bazie jego dzieł  filozofii jakiegokolwiek „-izmu": Po wygłoszeniu paru wykładów na temat seksu i seksualności zyskał przydomek "sex guru". Według niego „Dla tantry wszystko jest święte nie ma niczego co byłoby bezbożne", a cała tłumiona moralna seksualność jest daremna i jałowa, jeśli człowiekowi nie dana jest możliwość transcendencji seksu poprzez doświadczenie go całkowicie i świadomie. Osho powiedział, że  burzyć ludziom spokój i tylko tak może kogoś zmusić do samodzielnego myślenia. W związku z tym okraszał swoje wykłady pieprznymi czy dla niektórych, obraźliwymi dowcipami lub komentarzami. Potrafił drwić sobie z wszystkiego nie uznając żadnych świętości, przy czym walczył przede wszystkim z hipokryzją. Wygłaszał oburzające i szokujące twierdzenia, ośmieszając kluczowe postacie głównych religii. Dla przykładu o narodzinach z dziewicy powiedział, że Jezus był po prostu bękartem, skoro nie był biologicznym synem Józefa. Osho powiedział również, że jedyna rzecz, którą w swoich wykładach traktuje serio to dowcipy, one są najważniejsze  wszystko inne to tylko duchowe pogaduszki. Według Osho medytacja nie jest koncentracją: jest rozluźnieniem, puszczeniem. Jest to stan uważności, w którym nie ma miejsca na realizowanie się ego, coś, co wydarza się, gdy ktoś znajduje się w stanie niedziałania. Nie ma tu „jak", ponieważ „jak" oznacza działanie
brak działania jest tu najbardziej pomocny. Już samo zrozumienie tego, pozwala, by łanie się wydarzyło. Osho powiedział, że dla współczesnego człowieka bardzo trudno jest po prostu siedzieć i trwać w medytacji, więc wymyślił tak zwane aktywne techniki medytacji, by przygotować grunt. Niektóre elementy takiego przygotowania można również odnaleźć w zachodniej psychologii np. w psychoterapii gestalt, rebirthingu czy oddychaniu holotropowym. Osho lubił budzić kontrowersje. Określił siebie mianem „guru  bogatych" twierdząc, że materialne ubóstwo nie posiada wartości duchowych. Stwierdził, że stanowczo lepiej medytuje się jadąc Rolls-Roycem, niż podróżując na grzbiecie osła. A wy bracia:
2Kor.8,9
znacie łaskę Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. Osobisty dentysta Osho twierdzi, że w trakcie trwania leczenia stomatologicznego, 3 książki Osho podyktował pod wpływem gazu rozweselającego. Oskarżany był w całym świecie o założenie destrukcyjnej psycho-sekty , w której manipuluje się jej członkami oraz o pranie mózgów swych wyznawców (co akurat uczniowie z radością potwierdzali mówiąc, że Osho pierze ich umysły z wszystkich brudów).Dzisiaj książki Osho są popularne i przełożone na ponad 50 języków. Po okresie pierwotnego odrzucenia, nauki Osho weszły obecnie do głównego nurtu kultury Indii. Takich jednoosobowych instytucji, które służą szatanowi do zwodzenia jest wiele. Jak widać jeden człowiek może pociągnąć za sobą tysiące. Dlatego szeroka jest droga i przestronna w wymyślaniu głupot, która wiedzie prostaczków na zatracenie. Co Biblia mówi i jak ostrzega Pan Jezus przed takimi ludźmi? Oto wersety:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego