panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 4

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Mat.24,1-2 A gdy Pan Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
Łuk.19,41-44 A gdy się przybliżył ujrzawszy miasto Pan Jezus zapłakał nad nim mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. W Jerozolimie nie ma świątyni Pana Jezusa, jest natomiast meczet dla muzułmanina, bazylika dla katolika, żydzi mają tylko fragment ściany ze świątyni, zachowany tylko i wyłącznie, aby został we właściwym czasie rozwalony; aby ci, którzy trzymają się litery zakonu utracili możliwość wypełnienia zakonu, tracąc nadzieję na życie. Wiedzą, że w zakonie składane są ofiary z krwi kozłów i byków, które tak naprawdę nie mogą zbawić! Co zrobią ci, którzy w szczeliny muru wkładają karteczki z prośbami swymi? Co zrobią, gdy muru nie będzie? Ściana zostanie rozwalona, aby resztka Jakuba, dopełnienie liczby 144 tysiące mogło otrzymać Ducha Świętego Pana Jezusa, aby mogli poznać Prawdę, która jest w Chrystusie Panu Jezusie i wyjść jako drugi świadek do głoszenia ewangelii. Ściana ta, to ułożone kamienie, dopóki będą ułożone, kamień na kamieniu, nikt z Jakuba nie zrozumie zamysłów Bożych, dopiero po zburzeniu muru otrzymają Myśl Świętą, że godzien Jest Pan Jezus wziąć błogosławieństwo, cześć i chwałę i moc na wieki wieków. Zapowiadał to już Ezechiel:
Ez.13,10-16
Dlatego, że zwodzili mój lud mówiąc: Pokój! Chociaż nie było pokoju; a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że Ja Jestem Pan Jezus Chrystus. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im: Nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali. To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jeruzalemie i mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju.
1Tes.5,3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Gdy kobieta pocznie musi porodzić. Tak jak ród Jakuba, ale wasze narodziny muszą odbywać się w bólach, bo taka jest wola Boża. Dlatego Pan Jezus zapłakał, gdy o tym wam zapowiadał. I nikt wam nie pomoże, żaden naród nie odmieni waszego losu, choćby miał władzę i siłę to nie wyrwie was z ręki Wszechwładnego Pana Boga Jakubowego.
Iz.33,1 Biada tobie pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony; i tobie rabusiu sam nieobrabowany! Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony! Gdy skończysz rabunek, obrabują ciebie. Więc na nim chcesz polegać Izraelu? Przecież stał się narzędziem w ręku Pana Jezusa, a nie
w twoim ręku, abyś niszczył nieprzyjaciół swoich!
Iz.33,7-14 Oto ich bohaterowie biadają na dworze, posłańcy pokoju gorzko płaczą (ONZ). Drogi opustoszały, zabrakło wędrowca na drogach. Przymierze zerwane, świadkowie zlekceważeni, człowiek się nie liczy. Żałobą okrywa się kraj i więdnie. Liban jest zawstydzony, usycha; Saron podobny jest do pustyni, a Baszan i Karmel ogołocony. Teraz powstanę mówi Pan Jezus, teraz się wywyższę, teraz się podniosę. Zaszliście w ciążę plewami, a rodzicie ścierń (a macie porodzić Prawdę skoro poczęliście ją z Ducha Świętego) wasze parskanie to ogień, który was pożre. I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. Słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie wy bliscy moją moc! Sprzymierzyli się z tymi, którzy pustoszą, polegają na tych, którzy rabują. Myślą, że skryją się za plecami kraju, który jest wielki i zasobny w siłę, w którym  siedziba szatana. Lecz mylicie się odstępni synowie.
Oz.8,1-3 Przyłóż trąbę do swoich ust jak stróż w domu Pana Boga! Złamali bowiem moje przymierze i sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi! Krzyczą do mnie: Znamy cię Boże! Izrael odrzucił to co dobre (Królestwo Duchowe Pana Jezusa Zbawiciela) niechże go ściga nieprzyjaciel!
Oz.8,7Bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą.
Oz.8,14 Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu i zbudował sobie świątynie. Również Juda zbudował wiele miast obronnych. Ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace. Nienawiść! Nienawiść! Nienawiść! Terror, zamach, gwałt, poniżenie, oko za oko, zawziętość, zemsta. To jest wizytówka potomstwa Abrahama.
Oz.9,7-9 Nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty. Izrael wtedy pozna, czy prorok Pana Jezusa jest głupcem, mąż natchniony Jego Duchem Świętym szalonym, z powodu twoich win i wielkiej nienawiści. Efraim czyha przy namiocie proroka, sidło ptasznika jest zastawione na wszystkich jego drogach, nienawiść w domu jego Boga. Są zepsuci do głębi jak w dniach Gibei; Pan Jezus będzie pamiętał o ich przewinie, ukarze ich za ich grzechy.
Oz.9,15-17 W Gilgal skupiła się cała ich złość; zaiste, tam ich znienawidziłem. Wypędzę ich ze swojego domu z powodu ich złych uczynków. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta to buntownicy. Efraim jest powalony, ich korzeń usechł, nie wydają już owocu. Nawet, gdy porodzą, uśmiercę ukochane dzieci ich łona. Mój Duch Święty (Bóg) odrzuci ich, gdyż Go nie słuchali; tułać się będą wśród ludów.
Oz.10,2-3 Nieszczere było ich serce, więc teraz poniosą karę. On Sam zburzy ich ołtarze, rozbije ich posągi. Wszak mówią teraz: Nie mamy Króla, gdyż nie boimy się Pana Jezusa, a Król
cóż może dla nas uczynić?
Oz.10,9-10 Od dni Gibei grzeszyłeś Izraelu, tam wystąpili przeciwko mnie. Czy wojna nie dosięgnie ich w Gibei? (bo stają za plecami narodów zjednoczonych). Wystąpię przeciwko zbrodniarzom i ukarzę ich. Ludy zbiorą się przeciwko nim, aby ich ukarać za ich podwójną zbrodnię.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego