panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 9

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Iz.56,10-12 Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni (inaczej bezbożni), wszyscy oni, to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają, wszyscy chodzą swoją własną drogą. Każdy myśli o własnej korzyści wszyscy bez wyjątku! Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś wystawnie i bardzo dostatnio.
Jer.8,6-9
Uważałem na to co mówią i słyszałem: Mówią nieprawdę! Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu (w wyznaniu) jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana Jezusa Boga Wszechmogącego. Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana Jezusa Chrystusa? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili Słowem Pana Jezusa (Biblią), jaką więc mają mądrość? Pogardziliście Duchem Chrystusowym, a przecież to Pan Jezus ma być w sercach proroków występujących w Jego imieniu. To Paweł nawołuje do tego, aby Słowo Chrystusowe mieszkało w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich Kol.3,16.
Jan17,26
I objawiłem im imię Twoje Ojcze Święty  objawię (w czasach późniejszych), aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była i Ja w nich. Aby mieli w sobie Świętego Ducha Chrystusowego, którym wy pogardziliście. Biegnijcie więc w swym biegu, biegnijcie dalej na oślep, a Pan Jezus i tak was doścignie i wyrwie tych, których zagrabiliście tzw. pasterze owiec. Bo Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem i dba o swoje owce, one zaś słuchają głosu Jego i idą za Nim dokądkolwiek idzie. Wy prowadzicie ludzi na rzeź, a Pan Jezus pozwala spokojnie paść się na Prawdzie, bo Prawda jest w Panu Jezusie Chrystusie.
Ez.34,9-15
Dlatego wy, pasterze, słuchajcie Słowa Pana Jezusa Chrystusa! Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. Oto Ja Sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak Ja Pan Jezus Zbawiciel, zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja Sam będę pasł moje owce i Ja Sam ułożę je na ich legowisku. Pasiecie owce pokarmem, który powoduje śmierć, karmicie nauką ludzką, kropicie ich wodą, która obmywa ciało a nie ducha . Kalacie się nierządem, wykradając sobie nawzajem myśli, które wykorzystujecie do zwodzenia. Cały czas posługujecie się kłamstwem mówiąc: posłał nas Bóg, mamy prawo występować w imieniu Jezusa, uzdrawiać w Jego imieniu, bo mamy Ducha Świętego, jesteśmy zwiastunami dobrej nowiny, jesteśmy świadkami! Co to za świadek jeśli świadczy o tym czego nie widział i nie zna! Pan Jezus was nie posłał, abyście przemawiali w Jego imieniu. Pan Jezus was nie powołał, nie wybrał was do służby dla żywej świątyni. Zostaniecie osądzeni na podstawie słów, które wypowiadacie przeciwko Niemu, bo tak rzekł:
Mat.12,36-37
A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
Mat.12,31-32
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone.. Uczyniliście z Pana Jezusa Chrystusa kolegę, anioła, brata, syna, pośrednika, naczelnego pełnomocnika, sługę, człowieka, męża (żony) bluźniąc przeciwko Jego Świętej Osobowości i lekceważąc Jego Święte zamysły wobec świętych Jego. To, że Pan Jezus mówi o sobie, że stał się dla nas synem posłusznym aż do śmierci, że stał się człowiekiem, by doświadczyć cierpień za nas, że stał się bratem, sługą, pośrednikiem nowego przymierza, to wcale nie znaczy, że ludzie mogą lekceważyć, poniżać i spoufalać się z Nim nazywając takimi epitetami, gdyż jest Panem Bogiem. Jeśli kiedykolwiek ktoś osobiście znał Zbawiciela Pana Boga  teraz już nikt z ludzi nie zna: My znamy Ducha Pana Jezusa.
2Kor.3,17-18
A Pan Jezus jest Duchem Świętym, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle Chwałę Pana Jezusa zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z Chwały w Chwałę jak to sprawia Pan Jezus, który jest Duchem Świętym.
2Kor.4,3-4
A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o Chwale Zbawiciela Pana Jezusa, który jest obrazem Ducha Świętego inaczej Boga.
2Kor.4,6
Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie Chwały Ducha Świętego, która jest na Obliczu Chrystusa Pana Jezusa (teraz widzimy na obliczu brata).
2Kor.11,10
Jak Prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai.
Gal.2,20
Z Chrystusem Panem Jezusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus Pan Jezus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
2Kor.11,2-6
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem Panem Jezusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze (duchy) nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, który jest Bogiem. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Choć tedy jestem prosty w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem. Przewidziane było odstępstwo od wiary w Pana Jezusa i ludzie wykazali skłonność do tych zwodniczych nauk arcyapostołów do dnia dzisiejszego.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego