panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial I - PAN BÓG strona 4

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial I - PAN BÓG
 

B.T. II wyd. Widzialny, bo mówiła: Wszak tu widziałam Widzącego mnie, a jestem żywa. Można by uznać, że to jest pomyłka i że Hagar ukazał się tylko anioł. A jednak Hagar ukazał się Pan Bóg. A to nie koniec na tym, bo już w:
1Moj.17,1
A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Bóg Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! Następnie mówi:
1Moj.18,1 Potem ukazał mu się Pan Bóg w dąbrowie Mamre, gdy Abraham siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. Albo tak należy rozumieć zdarzenie opisane w:
1Moj.22,15-18
Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan Bóg: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Teraz należy postawić pytanie: Czy z Abrahamem rozmawiał z nieba anioł czy Pan Bóg? Albo z kim walczył Jakub, z aniołem czy z Panem Bogiem? Jest to przecież opisane w I Moj.32, 22-30, ale ja zacytuję tylko wiersz 30-ty, gdzie mówi:
1Moj.32,22-30
Jakub nazwał to miejsce Peniel, mówiąc: oglądałem Pana Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Zacytuję całe zdarzenie opisane, gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry kapłana Midianitów; pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu.
2Moj.3,1-6
Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan Bóg widział, że Mojżesz podchodzi, aby zobaczyć zawołał nań Pan Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą. Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Pana Boga. Jak z tego doniesienia wynika to Mojżesz widział Pana Boga w postaci anioła, podkreślam w postaci anioła, a to dlatego, że Pan Bóg jest Duchem i jako Duch nie mógłby wyrzec słowa i byłby niewidoczny. A tak Duch Święty ubiera się w postać, w której jest widzialny i przez tą postać może przemawiać. Lepiej to zrozumiemy kiedy przeczytamy:
1Moj.17,1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Bóg Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały.
1Moj.17,22
I przestał z nim mówić (tj. Abrahamem). I odszedł Pan Bóg od Abrahama w górę (tj. do nieba). A jak wyglądał Pan Bóg kiedy ukazał się Abrahamowi jest to zapisane w:
1Moj.18, 1-3 Potem ukazał się Pan Bóg w dąbrowie Mamre, gdy Abraham siedział w wejściu do namiotu w skwarne południe. Abraham podniósłszy oczy ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich nie omijaj proszę sługi swego. Z tekstu wynika, że Pan Bóg przychodzi w postaci mężczyzny jak również towarzyszący Panu Bogu dwaj aniołowie, również są w postaci mężczyzn. To są ci aniołowie opisani w rozdziale 19-tym, którzy wyprowadzają rodzinę Lota ze Sodomy. Abraham zwraca się do jednego z trzech mężczyzn mówiąc: Panie jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich: Abraham znał Pana Boga, gdyż wcześniej będąc w tej samej postaci zawarł Pan Bóg z Abrahamem przymierze i wtedy też przedstawił się Abrahamowi, że jest Panem Bogiem Wszechmogącym. Według tej postaci jest stworzony pierwszy człowiek, a nie według postaci, która siedzi na tronie. Tu trzeba zrozumieć, że postać zrodzona z Ducha Świętego nigdy nie opuszcza tronu. Tu też trzeba zrozumieć:
1Moj.18,14
Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana Boga Wszechmogącego? Tak więc Pan Bóg to nie człowiek. Żeby do końca zrozumieć poruszony tu temat, należy uwzględnić i zrozumieć bardzo ważną informację, a dotyczy ona ramienia Pańskiego. Często w Biblii mowa jest o wyciągniętym ramieniu Pańskim. Co zatem znaczy wyciągnięte ramię Pańskie? Przytoczę wiersz, gdzie mówi:
2Moj.6,6
Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan, Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem.
5Moj.4,34
Albo czy próbował jakiś bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród i pośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda, oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem.
5Moj.7,19
Te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte. Tu należy przypomnieć, że przez 40 lat Izrael nie siał i nie żął, a był karmiony naprawdę ręką możną. Możną, bo przez 40 lat znajdowali się na pustyni i żywili się chlebem z nieba a nie z ziemi a więc Izrael na własne oczy oglądał Możną Rękę w postaci znaków, cudów i pokarmu czyli manny. Oglądał też na własne oczy Wyciągnięte Ramię Pańskie. Jeżeli Izrael oglądał na własne oczy Ramię Pańskie to wobec tego, jak wygląda Ramię Pańskie i co to jest?  proroctwie Jeremiasza jest napisane:
Jer.27,5
Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siła i swoim wyciągniętym ramieniem. Teraz się dowiadujemy, że Pan Bóg Logos stworzył wszystko, to znaczy cały wszechświat i naszą ziemię i wszystko co na niej i na końcu stworzył człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Wyciągniętego Ramienia natomiast Sam Pan Bóg Logos nie ruszył się z tronu. Żeby to dokładnie zrozumieć to oprócz przytoczonych już wierszy podam następny:
1Moj.32,24-30 Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go ( t j. Jakuba) nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł (do Jakuba) Puść mnie, bo już wzeszła zorza.. Ale on (Jakub) odpowiedział: Nie puszczę Cię dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł (ów mąż do Jakuba). Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: (ten mąż) Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał mówiąc: Powiedz mi proszę, jakie jest imię Twoje: Na to odpowiedział (Jakubowi ten mąż) dlaczego pytasz o imię moje? I tam Jakubowi błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc. Oglądałem Pana Boga twarzą
w twarz, a jednak ocalało życie moje
. Jeżeli Pana Boga nikt nigdy nie widział, to z kim mocował się Jakub? Jeżeli powie ktoś, że Jakub mocował się z aniołem to bardzo się ośmiesza. W Daniela:
Dan.8,16
I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu wyjaśnij mu to widzenie. A kto to jest Gabriel wystarczy przeczytać:
Łuk.1,26 A
w szóstym miesiącu Pan Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Tak więc kiedy jakieś zadanie spełnia posłaniec anioł to jest wyraźnie napisane. Do tego tematu należy dodać tekst z:
2Moj.24,9-11
I wstąpił Mojżesz i Aron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Pana Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitnych jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Pana Boga, a potem jedli i pili. Kiedy przeciętny człowiek przeczyta ten tekst to żaden  uczonych teologów nie jest w stanie ówić, że te siedemdziesiąt cztery osoby oglądały anioła. Wobec tego jak zrozumieć słowa z:
Jan1,18;1Tym.6,16 gdzie mówi: Pana Boga nikt nigdy nie widział. Te dwa teksty z całą pewnością mówią prawdę, jak również te wiersze, które temu zaprzeczają z całą pewnością mówią prawdę, ale jeśli uwzględnimy pojęcie Wyciągniętego Ramienia. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie uzmysłowić, że Pan Bóg przebywa w swoim świętym przybytku, gdzie też jest tron Jego. Jest to zapisane w
Ps.11, 4.Tej postaci nikt nigdy nie widział. Jest to postać, którą Duch Święty zrodził dla siebie na mieszkanie. Jest to postać, w której Duch Święty wszystko stworzył. Tu należy dodać, że Pan Bóg przebywając w swoim świętym przybytku, siedząc na tronie, swoją Myślą, czyli swoim Duchem wypełnia wszechświat. Ale teraz wyobraźmy sobie, że Pan Bóg chce stworzyć człowieka, całkowicie podobnego do siebie i chce to zrobić osobiście i gdyby tę rzecz po ludzku rozumować, to człowiek na miejscu Pana Boga najpierw musiałby napisać kartkę i umieścić ją na drzwiach tego przybytku z informacją, że przybytek będzie zamknięty nieskończoną liczbę lat świetlnych. Bo człowiek tą odległość musiałby przebyć w jakimś pojeździe, mam na myśli odległość od tronu Bożego do naszej ziemi. Chcę przez to powiedzieć, że Pan Bóg to nie człowiek i że to co jest niemożliwe dla człowieka to jest możliwe dla Pana Boga i kiedy Pan Bóg Logos zechciał stworzyć człowieka na naszej ziemi osobiście to siedząc na tronie pomyślał i myśl przebywa tą odległość szybciej niż oka mgnienie, a kiedy już przybyła na naszą ziemię zmaterializowała się w postać mężczyzny. Gdybym te słowa napisał sto pięćdziesiąt lat temu to zakrawałoby na fantazję, nie wiem czy ktokolwiek by w to uwierzył ale dziś  odkryli fale radiowe, to przecież szybciej niż mgnienie oka można przesłać głos na drugi koniec świata. Niewiele lat upłynęło, a cały obraz można przenieść w dowolne miejsce na ziemi i też szybciej niż mgnienie oka. I to przesłanie obrazu nazywa się telewizja, natomiast przeniesienie materii na odległość to nic innego jak teleportacja. Tyle że teleportacja to czwarty wymiar, nie osiągalny dla człowieka w tej postaci. Powracając do tematu materializacji myśli Bożej to w Biblii jest to zapisane jako wyciągnięte Ramię Boże. Dla przykładu podam:
5Moj.5,15
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój, twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i wyciągniętym ramieniem. A więc wyciągnięte Ramię Boże jest to kopia oryginału. Jest to myśl ubrana w ciało anielskie. I w takim ciele Pan Bóg może zbliżyć się do człowieka, bez szkody dla człowieka. Są sprawy, których Pan Bóg nie powierza ani aniołom do wykonania, ani żadnym posłańcom, tylko wykonuje je osobiście. Tak jak to miało miejsce z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu w
Moj 5,15
, w tym wierszu jest napisane, że Izraela z Egiptu wyprowadził Pan Bóg wyciągniętym Ramieniem. A jak o tym samym wydarzeniu napisał Izajasz:
Iz.63, 8-9
Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem ,synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On Sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Jak z potwierdzenia wynika wyciągnięte Ramię Boże jest to kopia Pana Boga w ciele anielskim. Bardzo wyraźnie to widać w:
2Moj.3,1-8 Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Horebu. Wtem ukazał mu się anioł Pański (to jest sam Pan w ciele anielskim) w płomieniu ognia ze środku krzewu i spojrzał (Mojżesz), a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan Bóg widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Pan Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu!, a on odpowiedział: Oto jestem!, Wtedy rzekł (Pan Bóg) nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą. Rzekł też, Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Pana Boga (ale mógł, gdyż Pan Bóg nie zakazał Mojżeszowi patrzeć na siebie). Rzekł jeszcze Pan Bóg: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich  powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Można by po tej informacji przejść do następnej, ale w tym miejscu przytoczę słowo z księgi Daniela:
Dan.9,23
Gdy zacząłem zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja, przyszedłem aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia! Umiłowani przytoczyłem ten wiersz, żebyście zrozumieli jakie wielkie znaczenie ma każdy wyraz, czyli każde słowo. I żeby zrozumieć dokładnie całą Biblię, trzeba rozmyślać z błaganiem o zrozumienie każdego słowa zapisanego w Biblii. Każde słowo w Biblii, które jest zapisane, jest bardzo dokładnie wyważone. Każde słowo ma swój ciężar gatunkowy o ile przez tłumaczy Biblii nie zostało przekręcone, nieraz nawet w dobrej wierze. Ale powracając do tematu, każde słowo ma swoje znaczenie. I tym razem rzecz ma się podobnie, gdzie mówi:

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego