panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 16

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jak.4,12 Jeden jest Zakonodawca i Sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić! Teraz ze S. Testamentu potwierdzenie jednej Osoby dokonującej Sądu w gniewie i zbawienia w miłości:
Iz.62,11
Oto Pan Bóg ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej oto nadchodzi twoje zbawienie. Oto Jego (nie „ich”) zapłata idzie z Nim, a Jego (nie „ich”) nagroda jest przed Nim.
Iz.66,15-16
Bo oto Wszechwładny Pan Bóg przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia (nie pisze, że spełnia groźbę Syna tylko , że swoją) Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan Jezus Wszechwładny sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana Boga Wszechmogącego. Sofoniasz opisał dokładnie wielki i straszny dzień Pana Jezusa Chrystusa, więc nie można wprowadzać w błąd, celowo kierując myśli na dwie osoby dokonujące sądu czy gniewu:
Iz.45,7
Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie jak  nieszczęście. Ja Wszechwładny Pan czynię to wszystko. Czyli wyraźnie  mowa o jednej Osobie, a nie o wielu.
Obj.15,3-5
Ten tekst został całkowicie zmieniony! Wstawiono słowo „jehowa” , zmieniono „Wszechmogący” na „Wszechmocny”, tytuł „Król Narodów” na „Król Wieczności”, dodano słowo „rzeczywiście”, jesteś „lojalny” zamiast „że Bóg jest Święty”. Może dla was jehowa jest lojalny, ale dla wszystkich dzieci Bożych Pan Bóg Jezus jest Święty i jest Królem Narodów, bo przyjdą do Niego ze wstydem wszystkie narody zginając przed Nim swe kolana i śpiewając nową pieśń Baranka. Dowód na to:
Obj.1,7
I będą biadać nad Panem Jezusem wszystkie plemiona ziemi Tak jest Amen.
Obj.5,13
I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko co w nich jest mówiło. Wszyscy wielbili Pana Boga Jezusa bez wyjątku!
Rzym.14,9-12
Nad umarłymi i nad żywymi panować.
Fil 2,8-11
Aby na imię Pana Jezusa zginało się wszelkie kolano.
Jan5,23-24
Aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Kto nie czci Pana Jezusa Chrystusa ten nie czci Ojca. Bo jak już udowadniałem Pan Jezus według was Syn jest Ojcem.
Jer.3,14-18
; Iz.45,22-24 Do mnie się zwróćcie wszystkie narody.
Obj.4,10-11; Obj.5,12-14, Obj.7,9-12; Kol.2,8-12, Ef.1,20-23
To Pan Jezus jest Głową nadziemskiej władzy i zwierzchności. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Panem Bogiem Barankiem siedzącym na tronie w prawości swego Ducha Świętego, który konkretnie jest w głowie. Jest Wszechmocnym, jest Wszechmogącym, bo ma wszelką moc i wszystko może. To co zostało jehowie skoro błogosławieństwo, cześć i chwała oddana ma być Panu Jezusowi Barankowi?! Jeśli ktoś uważa, że jehowa istnieje, to niech wie, że w takim układzie jehowa musi zgiąć kolano przed Barankiem Panem Jezusem, bo jest Głową nadziemskiej władzy, jest Królem królów, Panem panów, Bogiem bogów. To, że wcisnęliście słowo „jehowa” do tekstu Objawienia Jana nic wam nie pomoże. Bo każdy, kto jest namaszczony Myślą Świętą zrozumie, że jeden jest Pan Bóg Wszechmogący, który jest Królem Narodów, siedzi na tronie jak przystoi Władcy, jest Sędzią Sprawiedliwym, który ma prawo sądzić żywych i umarłych. Dlatego tych wersetów nie mogliście zmienić:
Obj.22,3-4
„Tron Boga i Baranka” Pana Jezusa Chrystusa; „a Jego słudzy służyć mu będą”; „Będą oglądać Jego oblicze”; „Jego imię będzie na ich czołach”. Jeżeli według was są dwaj to, którego z nich „słudzy służyć mu będą”, którego z nich „oblicze oglądać będą” i którego z nich „imię będzie na czołach” jehowy czy baranka? Nie mogliście w tym tekście nic zmienić bo taka jest wola Pana Jezusa, aby Siedzącemu na tronie Bogu i Barankowi służyli Jego słudzy czyli Osobie Pana Boga Wszechmogącego, aby oglądali oblicze Osoby Boga i Baranka i będą mieli wypisane imię Osoby Boga i Baranka, które zna tylko Sam Pan Bóg Wszechmogący. Imię, którego nikt nie zna, aby nie było zbezczeszczone jak imię- Jezus dane ze świata. To imię będzie wypisane na czołach sług Pana i Baranka Boga, nikt jednak nie będzie mógł go przeczytać, to tak samo jak Polak nie znając chińskiego pisma, czy znaków hebrajskich nie odczyta tekstu, tak jest z imieniem wypisanym na czołach świętych.
Obj.20,4-6
Będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Czyli z Bogiem i Barankiem skoro pisze, że z „Nim”.
Obj.22,20
Tego tekstu nie pozwolił wam Duch Chrystusowy zmienić! „Przyjdź Panie Jezu”! Bo to znaczy, że piszecie wbrew sobie i swoim wymysłom bo skoro oczekujecie jehowy, to po co wzywacie Pana Jezusa, aby przyszedł. Zwracając się do Niego z należytą czcią pisząc Panie, bo przez usta nie chce wam ten tytuł przejść, nawet jehowy nie tytułujecie panem, to skąd w waszym przekładzie prośba „Przyjdź Panie Jezu”? Obłudnicy. W
Iz.40,10
przekręciliście co stało się rózgą na wasze plecy „Oto wszechwładny pan jehowa przyjdzie jako siłacz”. Nie można dwom panom służyć! Takie jest Słowo Boże Amen. To dlaczego czekając na jehowę piszecie „Przyjdź Panie Jezu” skoro czekacie na przyjście jehowy?
Iz.30,18 „Dlatego też jehowa będzie czekał, by wam okazać „łaskę” i dlatego powstanie by się nad wami zmiłować bo jehowa jest bogiem sądu. Szczęśliwi są wszyscy, którzy na niego czekają”. Tak tłumacząc czekajcie na łaskę jehowy i przyjście!  wzywajcie Pana Jezusa aby przyszedł! Poza tym jehowa ma okazać wam „łaskę”, pytam
kiedy? Bo Biblia mówi wyraźnie, że „łaską zbawieni będą ludzie”. Mówi też, że Zbawicielem co też znaczy Odkupicielem, Wybawicielem, Mesjaszem jest Pan Jezus. Objawienie Jana kończą słowa
Obj.22,21
Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi Amen”. Skoro pisze „z wszystkimi” to znaczy, że ś j też. Problem w tym, że jehowa cały czas oczekuje, aby wam okazać swoją łaskę. To znaczy, że ktoś kłamie? Bo nie ma dwóch „łask” i wy obłudnicy dobrze o tym wiecie, że „łaska Boża dana została według miary daru Chrystusowego”. Aby ukryć prawdę sfałszowaliście Słowo Boże zamieniając w
Obj.22,21 „łaskę” Pana Jezusa na „niezasłużoną życzliwość”. Ukryliście łaskę Pana Boga Wszechmogącego, aby czasem ktoś nie zrozumiał, że łaską obdarza Pan Jezus Zbawiciel, więc jest Panem Bogiem Wszechmogącym. Jak to możliwe, że jehowa wyleje „Ducha łaski na dom Dawida”, a opłakiwać będą Pana Jezusa? Co to znaczy? Czy Zachariasz kłamał?
Zach.12,10
I popatrzą na mnie jak na tego, którego przebili. Jak możecie manipulować i przekręcać, że jehowa daje ludziom ducha łaski, że dokonał wybawienia, że płakać będą patrząc na tego kogo przebili.
Obj.1,7
opisuje nad kim biadać będą narody i kto im objawi i przez kogo ludzkość została zbawiona. Wylanie Ducha łaski na dom Dawida to znaczy, że Zbawiciel ludzkości przyszedł na ziemię jako potomek Dawida według ciała. Czy nie okazał Pan Bóg Dawidowi łaski, że przyszedł w ciele jego potomka? Dlatego rzekł Dawid „Rzekł Pan Panu memu” jeśli ktoś właściwie rozumie to będzie wiedział, że Rzekł Duch Święty inaczej Umysł Święty do Pana Jezusa, Logosa, Syna aby zasiadł w prawości, sprawiedliwości swego Ducha Umysłu Osobowości Świętej. Przez Syna, w którym sam był, dokonywał Duch Święty wszelkich dzieł Dz.2,14-36.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego