panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial I - PAN BÓG strona 5

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial I - PAN BÓG
 

2Moj.3,8 Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Tu się zapytam: czy gdyby posłał anioła, żeby wyprowadził Izraelitów z Egiptu, to czy użyłby słowa „zstąpiłem”? Przecież gdyby to był tylko anioł, to wystarczyłoby napisać- „posłałem mego sługę anioła”. Tak też się wypowiada w
1 Mojż.18, 21, gdzie Pan Bóg osobiście zstępuje w towarzystwie dwóch aniołów, którzy niczym się nie różnią od Pana Boga. Informuje nas o tym właśnie 18 rozdział 1 Moj. Z tej informacji jasno i niezbicie wynika, że Pan Bóg Logos ilekroć przychodził na ziemię ubierał się w ciało niebiańskie, czyli anielskie. W takim też ciele zasiada na górze narad na najdalszej północy. Dlatego też szatan zbuntował się przeciw Panu Bogu Logosowi. Wyobraźmy sobie, że za stołem narad zasiedli najprzedniejsi aniołowie, między innymi anioł Gabriel, anioł Michał książę wojsk niebiańskich i Pan Bóg Logos w ciele anielskim, no i anioł Cherubin najpiękniejszy ze wszystkich stworzeń. Tu przypomnę, że Pana Boga nikt nigdy nie widział, to łatwo sobie wyobrazić, że najpiękniejszy ze stworzeń pomyślał sobie: co mi tam taki będzie rozkazywał, tym bardziej, że się niczym szczególnym nie wyróżniał od pozostałych aniołów. I tak zbuntował się, stając się szatanem, diabłem. Bo nikt z aniołów nie zna ani mocy, ani wielkości, ani wyglądu Pana Boga Logosa. Tu znów trzeba przypomnieć słowa z księgi Joba, że (swoim aniołom nie ufa), czego przykładem jest bunt szatana i jednej trzeciej aniołów. W tym miejscu chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć i jak okaże się, niezmiernie ważną. W liście do Kor. w Biblii Warszawskiej tak jest napisane:
1Kor.15,44
Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe, jeżeli jest ciało cielesne to jest ciało duchowe. Ten sam wiersz w Biblii Tysiąclecia II wyd. tak oddaje: Zasiewa się ciało zmysłowe-powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebiańskie. I tu jest zgodne z rzeczywistością tzn. w tym drugim przypadku, gdzie mówi o ciele ziemskim i niebiańskim gdyż z całą pewnością nie istnieje ciało duchowe i z całą pewnością Pan Bóg jest Duchem, a nie ciałem duchowym. A jeżeli Duch Święty to jest umysł, rozum, myśl, to z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że nie może być ciała z czegoś co nie jest materią. Nie wiem jak jest napisane w oryginale, ale na pewno gdyby istniało ciało duchowe, to wtedy też byłoby dwóch Bogów Wszechmogących czemu sama Biblia stanowczo zaprzecza. Sam Pan Jezus na ten temat tak się wypowiada:
Łuk.24,39
Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja Jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości jak widzicie, że Ja mam. Z tego tekstu bardzo jasno wynika, że duch nie ma ciała, ani ziemskiego, ani niebiańskiego, a tym bardziej duchowego. Jedynie duch może ubrać się w ciało i wtedy być widocznym. Teraz sumując całość wygląda to tak: Duch Święty jest bez początku i bez końca co znaczy nieśmiertelny. I na samym początku rodzi sobie postać, aby w głowie tej postaci zamieszkać. Postać ta z tej racji, że została zrodzona jest synem. I od tego momentu Duch Święty jako Ojciec zrodzonego ciała wraz z ciałem, które jest Synem tworzą jedną postać Pana Boga Wszechmogącego. Od tego też momentu nazywa Siebie Logosem (Słowem), gdyż dopiero jako Syn może wypowiedzieć słowo i jako też Syn zasiada na swym świętym tronie, odtąd na wieki. I tej postaci nikt nigdy nie widział. Natomiast kiedy stwarza człowieka ubiera swoją myśl w ło niebiańskie, w ciało anielskie gdyż aniołowie jako duchy mogą przybierać postać mężczyzny, które to ciało nie jest ciałem ziemskim, lecz ciałem, które może się dematerializować. W tym też ciele stwarza wszechświat, ziemię i na końcu człowieka, który wyglądem i umysłem jest całkowicie podobny do swego Stwórcy. Dlatego też kiedykolwiek przychodzi na ziemię nazywa siebie aniołem Pańskim lub wyciągniętym ramieniem. Gdyż tylko w takim ciele może zbliżyć się do człowieka. Pan Bóg jeden jest niezależnie od tego w jakie ciało się ubiera. Rzecz ma się tak, jak człowiek może się ubierać w kombinezon do pracy, jak również może się ubierać w garnitur świąteczny, tak samo Pan nasz i Bóg nasz może zmieniać ciało jak człowiek ubranie. Umiłowani pierwszy warunek mamy spełniony, bo przecież to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego, prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tak dla powołanych jest jasne i wyraźne, że jedynym władcą wszechświata i jedynym Panem Bogiem Wszechmogącym jest Pan Bóg (Logos). Następnym warunkiem jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznamy kto to jest Pan Jezus Chrystus to mamy drogę otwartą do życia wiecznego. Tylko ten warunek jest najtrudniejszy ze wszystkich warunków, ponieważ nie zależy on od człowieka, a przekonamy się o tym, gdy przeczytamy w:
Mat.11,25-27
W tym czasie odezwał się Pan Jezus i rzekł: Wysławiam cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi (czyt. Uczonymi tego świata), a objawiłeś je prostym ludziom. Zaprawdę Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tu należy koniecznie przeczytać z Łukasza.
Łuk.10,22
Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego (czyt. Ducha mojego) i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten komu Syn zechce to objawić. Dlatego właśnie jest to zależne wyłącznie od Pana Jezusa. Daje komu chce. Dlatego jest to dwa razy napisane, że tyko ten zrozumie, komu zechce objawić Pan Jezus Chrystus. Tu należy wyjaśnić co znaczą słowa „komu zechce objawić”. Przytoczę:
Mat.3,11-12
Ja was Chrzczę wodą (to mówi Jan) ku upamiętaniu, ale Ten który po mnie idzie jest mocniejszy niż ja: Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym (Myślą, Ojcem swoim, czyli Bogiem, czyli Myślą swoją) i ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Mar.16,16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie (ochrzczony Duchem Świętym przez Pana Jezusa, a nie wodą przez człowieka) będzie zbawiony ale kto nie uwierzy będzie potępiony (czyli ochrzczony ogniem).

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego