panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 5

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Rzym.1,28-32 A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Pan Bóg na pastwę niecnych zmysłów aby czynili to, co nie przystoi; są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Pana Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią  są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Wynalazcy złego- fantazja wykorzystana do złego. Bez litości skoro nie chcą odczuwać bólu to jak pocieszą tych, którzy odczuwają ból fizyczny czy psychiczny. Nie miejmy nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ich ale je raczej karćcie bo to nawet wstyd co się potajemnie wśród nich dzieje. W czasach obecnych jest wielu takich zwodzicieli podających się za obecne wcielenie apostołów lub samego Pana Jezusa. Nazywają się imionami proroków, mężów wiary, apostołów, opisanych w Biblii. Uważają, że posiadają Ducha Bożego, nazywają się synami światła, źródłem światła, bogiem, synami Bożymi, wolą Bożą, prawdą, królami, świętym Graleem i mają prawo do napominania ludzi w sprawie wiary, życia, postępowania. Samych ludzi często nazywają „tworami ziemskimi”, „ludźmi ziemskimi”(widocznie znają tych „nie ziemskich”). Głoszą o końcu świata, zbawieniu, które oferują tym, którzy pójdą za nimi, o rozpoczętym 1000 letnim królestwie, o tym że przyjaciel „śmierć” pomoże w oczyszczeniu ziemi. Głoszą, że ludzie którzy uwolnią się od ziemskich trosk, posiadają jaśniejszą aurę co widać tylko specjalnym wzrokiem. Według nich ludzie powinni zacząć używać „mózgu tylnego duchowego” a nie „przedniego rozumowego”. Oferują pełen zakres usług: wypędzanie demonów, egzorcyzmy, uwalnianie od klątw, czarów, duchów, uzdrawianie z wielu chorób, leczenie za pomocą kolorów, jasnowidztwo, numerologię, wyzwolenie z opętania, pomoc w zbudowaniu właściwej aury wokół osób, firm, budynków, zwierząt. Wiele rzeczy robią w imieniu Pana Jezusa lub jako sam Pan Jezus, który przyszedł ponownie na ziemię. To straszne bzdury a ich objawienia i wywody przypominają bełkot chorych psychicznie. Jak mogą podawać się za apostołów? Przecież oni żyli kiedyś i umarli, nie ma reinkarnacji, ponownego przyjścia apostołów i Pana Jezusa w celu mówienia ludziom jak mają postępować, żyć itp.
Iz.62,11
Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim a Jego nagroda jest przed Nim.
Obj.22,12
Oto przyjdę wkrótce a zapłata moja jest ze mną by oddać każdemu według jego uczynku. A więc nie po to aby ponownie uczyć, uzdrawiać.
Judy14-15
Oto przyszedł Pan Jezus z tysiącami swoich świętych. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Robią różne rzeczy w imię Pana Jezusa!
Mat.7,22-23
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie ż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
2Tes.2,9-10
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć ponieważ nie przyjęli miłości Pana Jezusa, która mogła ich zbawić. Wypędzają demony i uleczają z chorób?
Mat.24,24-25
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Oferują jasnowidzenie zakazane przez Pana:
2Król.23,24
Jozjasz usunął też wróżbitów. Na polecenie Pana przecież to uczynił! Dlaczego karzą używać „mózgu duchowego” a nie rozumu? Pomijając pokrętność tych określeń trzeba się zastanowić dlaczego w Biblii jest tyle wskazówek, aby używać rozumu, być roztropnym. Np. cały 9 rozdział Przyp. Sal., 6 rozdział Ks. Mądr. i wiele innych mówią właśnie o rozumie, mądrości, roztropności, a nie o używaniu mózgu duchowego. Następna sprawa: jak może już być 1000 letnie królestwo jeśli nie dokonało się to co ma nastać przed nim?
Obj.20,4
I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też duchy tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Panu Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem Panem Jezusem przez tysiąc lat. Pamiętajmy o ostrzeżeniu Pana Jezusa:
Mat.24,26
Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni- nie wychodźcie; oto jest w kryjówce- nie wierzcie. Nie będzie już Pan Jezus na ziemi w ciele; raz tylko był i po to żeby złożyć życie Swoje jako ofiarę na odpuszczenie grzechów. Opiszę teraz manicheizm to wiara w mity. System religijny stworzony w III w. przez babilończyka Maniego- połączenie staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu, chrześcijaństwa. Głosi, że człowiek ma dwie dusze: jedną związaną z dobrem a drugą związaną ze złem. Zło jest wszędzie i jest wieczne. Mitologia macheizmu czerpie z wielu tradycji różnych kultur. Drogą wyzwolenia ze zła jest poznanie oraz fakt, że zbawienie można osiągnąć dzięki własnemu rozumowi.
Przyp. Sal.3,5
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie.
Przyp. Sal.2,6
Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum.
Mat.15,7-9
Obłudnicy! Dobrze prorokował o was prorok Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremni mi jednak cześć oddają głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Krzyż według manichejczyków jest symbolem krzywdy, zepsucia jako narzędzie materii. Channeling to łączenie się, kontakt w sposób paranormalny z jakimiś energiami, bytami nie materialnymi drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym bez użycia języka werbalnego (pismo automatyczne). Podczas channelingu ciało znajduje się w transie. Władzę nad ciałem przejmuje inna energia. Istoty, które przekazują te informacje podają się za wysłanników światła, duchowych przewodników, obce cywilizacje. Kontakt z wyższą istotą astralną, która ma wyższy poziom duchowy, ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie wyższego poziomu duchowego. Doświadczenia poza ciałem OBE- wychodzenie z ciała (ciałem astralnym) polega to na oddzieleniu się skupiska myśli i naszych energii od ciała fizycznego (odmienny stan świadomości) nasza świadomość przeniesiona jest do ciała astralnego. Istnienie poza ciałem fizycznym nie ma ograniczeń, nie musimy się poruszać, wystarczy że pomyślimy i znajdziemy sie tam gdzie chcemy. Wszystko odbywa sie w płaszczyźnie naszych myśli. Praktyki te są szalenie niebezpieczne dla zdrowia psychicznego i nawet życia. Srodze się zawiodą ludzie pokładający nadzieję w ułudzie bo tylko Pan Jezus daje wszystkim ludziom którzy uwierzą w Niego życie wieczne. Nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. To szatan mami ludzkość, że dzięki pracy nad rozwojem duchowym mogą ten sam cel osiągnąć.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego